Obavijesti

Nalazite se na arhivi e-učenje portala za ak. god. 2017./2018.

 
Slika Ivica Petrinić
Nalazite se na arhivi e-učenje portala za ak. god. 2017./2018.
napisao/la Ivica Petrinić - Srijeda, 3 Listopad 2018, 18:15
 

Studenti koji su e-učenje portal koristili u akademskoj godini 2017./2018., ukoliko to nastavnici dozvoljavaju, materijale s e-učenje kolegija mogu koristiti putem arhive:

Za kolegije koji se izvode u tekućoj akademskoj godini molimo da koristite novi e-učenje portal: